HRM多功能行为观察实验室


 

    一、方案示例图


 

二、实验室可支持课时安排表

 

 

 

 

 

三、实验室配套软件清单  

四、实验室配套硬件(部分)

、行为观察室预算